Adatvédelmi tájékoztató

Alulírott XXX, mint a www.andivilla.hu üzemeltetője kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Tv. rendelkezéseire.

Kijelenti továbbá, hogy tiszteletben tartja az oldal látogatóinak, és regisztrált felhasználóinak személyes és bizalmas információit. A tudomására jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezeli, azokat kizárólag szolgáltatásainak működtetéséhez, statisztikai készítéséhez használja fel.

Az www.andivilla.hu adatkezelését kizárólag a XXXX kezeli. Harmadik fél részére személyes adatokat csak az érintett személy kifejezett hozzájárulásával ad ki. Amennyiben az érintett hatóság adatszolgáltatásra hívja fel a céget, akkor a cég köteles személyes adatot kiadni, ha annak minden feltételei fennállnak.

XXXXX